Zarządzenie nr 19/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 20.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłaczewie oraz powołania komisji konkursowej i regulaminu przeprowadzenia w/w konkursu.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: