Zarządzenie nr 14/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2015-2019.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: