Zarządzenie nr 15/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Malanów.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: