Zarządzenie nr 13/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 18 lutego 2015r.  w sprawie powołania komisji na potrzeby sprzedaży drzew "na pniu" wraz z wycinką, wykonaniem cięć pni do wysokości 10 cm nad poziom gruntu, uprzątnięciem pni i gałęzi na terenie nieruchomości o nr ewid. 853, obręb Malanów stanowiącej teren parku gminnego.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: