Zarządzenie nr 12/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia regulaminu jej pracy.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: