Zarządzenie nr 9/Z/2015 Wojta Gminy Malanów z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego i zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: