Zarządzenie nr 8/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 w/w ustawy na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2015r.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: