Zarządzenie nr 7/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny ofert na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Malanów i zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej.

Pełna treśc zarządzenia do pobrania poniżej