Zarządzenie Nr 6/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Malanów w 2015 roku.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: