Zarządzenie Nr 4/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malanowie.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: