Zarządzenie nr 3/Z/2015 Wójta Gminy Malanów z dnia 02 stycznia 2015 roku w sprawie powołania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malanowie.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: