Zarządzenie nr 100/Z/2008 Wójta Gminy Malanów z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie procedury przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy Malanów oraz Zarzadzeń Wójta Gminy Malanów przez jednostki organizacyjne Gminy Malanów.

Pełna treść zarządzenia do pobrania poniżej: