Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie poszukuje  oferentów na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu systemowego Priorytet VII  Działanie 7.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. „ Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”.

Szczegóły do pobrania poniżej