Zarządzenie Nr 207/Z/2009
Wójta Gminy Malanów
z dnia 09.04.2009
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. kultury fizycznej i infrastruktury sportowej w Urzędzie Gminy w Malanowie oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru.

Szczegóły do pobrania poniżej