Zarządzenie nr 240/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 09.09.2009r.

w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Malanowie oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru.

Pełna treść do pobrania poniżej