Malanów, dnia 07.10.2009r.

K o m u n i k a t


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. planowania przestrzennego  będzie umieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Malanowie
w dniu
12 października 2009r.

 

Przewodniczący Komisji
Janusz Frątczak