Wójt Gminy Malanów informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014r. poz. 559), osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem w okresie od 01.05.2014r. do 31.12.2014r. będą otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 800,00 zł miesięcznie, w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. w wysokości 1.200,00 zł miesięcznie a od 01.01.2016r. w wysokości 1.300,00 zł miesięcznie.

Z up. Wójta
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Malanowie
-Alicja Maciejewska-