Wójt Gminy Malanów informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2014r. poz. 320), osoby, które miały ustalone prawo do pomocy w wysokości 200 zł miesięcznie na miesiące styczeń, luty i marzec 2014r. będą miały przyznaną pomoc w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego z urzędu, tj. w drodze zmiany dotychczasowej decyzji. Pomoc będzie przyznana od kwietnia do grudnia 2014r. (pod warunkiem posiadania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za te miesiące).

 

Z up. Wójta
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Malanowie
-Alicja Maciejewska-