Podstawy funkcjonowania Środwowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie.