Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów nr RGK/OS/7624-9/09/DW470 z dnia 20.10.2009 roku w sprawie wydania decyzji środowiskowej drogi wojewódzkiej nr 470