Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów nr RGK/OS/7624-4/09/PN z dnia 20.10.2009 roku w sprawie wydania decyzji środowiskowej - ul. Północnej