Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów nr RGK/OS/7624-2/09/PO z dnia 14.12.2009r.