Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 21.12.2009r. w sprawie możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu:

"Wspólny Plan Gospodarki Odpadami dla gmin - członków Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - aktualizacja na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2020."