Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Malanowie za 2012 rok.