1. Alicja Maciejewska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - tel. 63 289 20 27, wew. 60; pokój nr 11; adres e-mail: dyrektorgops@malanow.pl
 2. Małgorzata Płóciennik - starszy pracownik socjalny - tel 63 289 20 27, wew. 62; pokój nr 10; adres e-mail: gops@malanow.pl
 3. Karolina Muchowska - pracownik socjalny- tel 63 289 20 27, wew. 61; pokój 10; adres e-mail: gops@malanow.pl
 4. Marlena Przybylska  - pracownik socjalny- tel 63 289 20 27, wew. 61; pokój 10; adres e-mail: gops@malanow.pl
 5. Ewa Poprawska - pracownik socjalny- tel 63 289 20 27, wew. 61; pokój 10; adres e-mail: gops@malanow.pl   (zastępstwo za nieobecnego pracownika)
 6. Paulina Jóźwiak- asystent rodziny-  tel. 669 630 178; praca w terenie; adres e-mail: gops@malanow.pl
 7. Paulina Glapka- asystent rodziny-  tel. 669 630 178; praca w terenie; adres e-mail: gops@malanow.pl (zastępstwo za nieobecnego pracownika)
 8. Aneta Kaźmierska - Majda - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - tel. 63 289 20 27, wew. 63; pokój nr 9; adres e-mail: swiadczenia@malanow.pl
 9. Agata Misztal - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego- tel. 63 289 20 27, wew. 63; pokój nr 9; adres e-mail: swiadczenia@malanow.pl  (zastępstwo za nieobecnego pracownika)
 10. Natalia Przybysz- inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - tel. 63 289 20 27, wew. 63; pokój nr 9; adres e-mail: swiadczenia@malanow.pl
 11. Beata Czerniak - główny księgowy - tel. 63 289 20 27, wew. 64; pokój nr 7; adres e-mail: gopsks@malanow.pl
 12. Bożena Dawicka - opiekunka - praca w terenie
 13. Iwona Dzwoniarek - opiekuna - praca w terenie
 14. Monika Pakuła- pomoc administracyjna  - tel. 63 289 20 27, wew. 63; pokój nr 9; adres e-mail: gops@malanow.pl