Środowiskowy Dom Samopomocy w Miłaczewie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 2/ŚDS/2014 Kierownika ¦rodowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie z dnia
31 marca 2014r. w sparwie dnia wolnego od pracy w 2014r. ustala się dniem wolnym od pracy  dzień 02 maja 2014r. w zamian za sobotę 03 maja 2014r.