Kadra Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie

     którą stanowią następujące zespoły organizacyjne:

1. zespół wspierająco-aktywizujący, w skład którego wchodzi

 - kierownik – Aneta Kostrzewa

 - terapeuta / pielęgniarka -  Justyna Sypniewska

 - terapeuta - Katarzyna Wosiek

 - terapeuta - Marta Skonieczna

 - terapeuta - Patrycja Dopieralska - Pakuła/

- terapeuta  - Monika Kurzawa

 - rehabilitant - Joanna Głodowska

 - psycholog - Renata Kukulska - Kurzaj

          2. zespół działalności administracyjnej, w skład którego wchodzą:
    - kierownik - Aneta Kostrzewa
    - główny księgowy - Marianna Mingowska-Rabiega

      3. zespół gospodarczy i obsługa, w skład którego wchodzą:

 - pracownik gosp./sprzątaczaka/palacz - Elżbieta Przybylak 

 - kierowca - Andrzej Myszyński