Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Malanowie za 2013 rok.