Środowiskowy Dom Samopomocy Miłaczewie jest jednostką organizacyjną Gminy Malanów.
Siedziba Domu znajduje się w Miłaczewie 45a, 62-709 Malanów.

Podstawę prawną działania Domu stanowi:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.),
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz.U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010r., Nr 238, poz. 1586),
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157, poz.1241 z późn.zm.),
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.),
  • Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009r. (Dz.U. z 2009r., Nr 50, poz. 398),
  • Uchwała Nr XXII/136/2008 Rady Gminy Malanów z dnia 30 października 2008r. w sprawie utworzenia Śrdoowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie.
  •  Uchwała Nr XXIII/148/2008 Rady Gminy Malanów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie 45a.