OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH-

Inspektor ochrony danych w Śrdowiskowym Domu Samopomocy w Miłaczewie jest Pani Ewa Galińska, adres e-mail: abi@osdidk.pl