Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów nr RGK/OS/7624-1/10/KT z dn. 18.01.2010r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi gminnej w miejscowośći Kotwasice"