Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Malanowie informuje o zmianie siedziby przedsiębiorstwa z ul. Tureckiej 16 (budynek Urzędu Gminy) na ul. Słoneczną 1 (były posterunek Policji).

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

Tel: (63) 278 81 33.