Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2010 przez organizacje pozarządowe.

Poniżej do pobrania pełna treść informacji