Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów nr RGK/OS/7624-1/10/PO z dn. 05.02.2010r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Poroże odcinek 1350 mb"