Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów nr RGK/OS/7624-6/10/ST z dnia 23.02.2010r.