Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów nr RGK/OS/7624-4/10/KT z dnia 23.02.2010r.