Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów nr RGK/OS/7624-5/10/MŁ z dnia 23.02.2010r.