Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów nr RGK/OS/7624-6/10/BI z dnia 15.03.2010r.