Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów nr RGK/OS/7624-7/10/SK z dnia 15.03.2010r.