Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów nr RGK/OS/7624-7/10/MŁ  z dnia 15.03.2010r.