Osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych - 30, w tym 8 osób na stanowiskach kierowniczych