W środę tj. 2 czerwca 2010 r. o godzinie 8:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Malanowie  odbędzie się losowanie składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.
Wójt Gminy Malanów informuje, że w związku ze zgłoszeniem przez Pełnomocników podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, większej liczby kandydatów, ponad dopuszczalną ilość wynikającą z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. – o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej (Dz. U. z 2010r. Nr 72, poz. 467), przeprowadzone będzie publiczne losowanie, celem ustalenia składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.
Tryb publiczny losowania określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 847 z późn. zm.).