Zarządzenie Nr 272/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Malanowie i jednostkach pomocniczych