Zarządzenie Nr 271/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Malanów