Zarządzenie Nr 268/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok