Zarządzenie Nr 266/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zleconego przez Gminę Malanów do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 w/w ustawy na realizację w 2010 r. zadania pożytku publicznego