Zarządzenie Nr 265/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi przepisami na 2009 rok