Zarządzenie Nr 263/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok