Zarządzenie Nr 262/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 16 grudnia 2009 r. w spawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce odrębnymi przepisami na 2009 rok