Zarządzenie Nr 260/Z/2009 Wójta Gminy Malanów z dnia 16 grudnia 2009 r. w spawie zzmian w budżecie gminy na 2009 rok